Koopman & Co Zandhaastrofee

Koopman & Co Zandhaastrofee

Ieder jaar, op vrijdag van de Lentetuin Breezand, wordt de soortenkenniswedstrijd om de Koopman & Co Zandhaastrofee gehouden. Vele cultivars die op de Lentetuin Breezand worden getoond passeren de revue. De deelnemers worden uitgedaagd om de juiste naam bij de juiste cultivar te plaatsen.

De wedstrijd

Er kan gestreden worden op zes verschillende onderdelen: tulpen, narcissen, hyacinten, lelies, bijzondere bolgewassen bloeiend en calla’s. Voor velen is het lastig om alle ingewikkelde namen van de diverse cultivars te onthouden. Hierom worden bij elk onderdeel een aantal namen aan de deelnemers onthuld. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Aan de hand van de lelies volgt een voorbeeld:  Er worden in totaal 28 verschillende soorten lelies getoond. Bij de eerste 10 soorten lelies krijgt de deelnemer 10 namen. Aan de deelnemer de eer om de juiste naam en lelie te combineren. Bij de volgende 15 soorten lelies werkt het als voorheen en moet je als deelnemer de lelienaam op basis van vakkennis kunnen herkennen en noteren. Voor de echte kenners is er een barrage (het kan zijn dat deze lelies niet op de Lentetuin worden geshowd) van 3 soorten lelies toegevoegd. Bij de barrage moeten de deelnemers ook zelf de naam raden en noteren. Bij de overige onderdelen worden het volgende aantal namen aan de deelnemers onthuld: – Tulp 80 stuks, -Calla 10 stuks, -Narcissen 15 stuks, -Hyacinten 15 stuks, – Bijzondere bolgewassen bloeiend 15 stuks.

De absolute hoofdprijs: de Koopman & Co Zandhaastrofee

Echte kenners strijden mee om de absolute hoofdprijs: de Koopman & Co Zandhaastrofee. Hiervoor dient men aan minstens drie van de zes onderdelen mee te doen. Wanneer op meer dan drie onderdelen wordt meegedaan, vallen de slechtste onderdelen automatisch af. Schroom dus niet om mee te doen voor de hoofdprijs nu bij elk onderdeel een aantal namen met soorten is prijsgegeven en met beperkte kennis en een creatief brein u een heel eind komt! Deelnemers die niet aan drie maar aan twee verschillende onderdelen meedoen kunnen de Promo Divison prijs winnen.

Presteer je goed in teamverband en blink je uit in één onderdeel. Doe dan ook mee aan de trio-competitie. Creëer binnen uw bloembollenbedrijf een groep van 3 mensen of formeer 3 enthousiastelingen/vrienden in één groep. Er is een vrije keuze om 3 soorten te kiezen waarvan de kennis het grootst is. Elk groepslid neemt 1 soort voor zijn/haar rekening waarvan hij/zij denkt de beste score neer te zetten in het herkennen van de cultivar.

Historie

De Zandhaastrofee is omstreeks 1970 opgericht door Jaap Nijssen en Leo Roozen en in samenwerking met de KAVB van Haarlem e.o. De wedstrijd en hoofdprijs zijn vernoemd naar een bekende molen ‘Sandhaas’ uit Santpoort. In 1985 werd door het bestuur van de Lentetuin Breezand het idee geopperd de wedstrijd te verplaatsen naar Breezand. Met de verhuizing mocht de naam Sandhaas niet meer gevoerd worden, dus werd deze gewijzigd in Zandhaas. In 1997 werd het bestuur van de Tulpenkeuring Breezand benaderd om de kar te trekken ten behoeve van de organisatie van de Zandhaastrofee. Dit doen zij – in samenwerking met vele vrijwilligers – nog steeds.

Kosteloos

Deelname aan de Zandhaastrofee is geheel kosteloos. Vele sponsoren dragen de bloembollenbranche een warm hart toe en hebben het ook dit jaar weer mogelijk gemaakt om voor de winnaars leuke prijzen in het verschiet te hebben. Er wordt gewerkt met een seniorengroep en een juniorengroep (t/m 20 jaar). De wedstrijd op de vrijdag duurt van 15.00 uur tot 21.00 uur. Voor de winnaars van ieder onderdeel zijn diverse prijzen beschikbaar gesteld. De prijsuitreiking vindt traditiegetrouw plaats op maandag om 19.30 uur, de slotavond van de Lentetuin Breezand. Koopman & Co is sinds het jaar 1998 gekoppeld aan de organisatie als zeer gewaardeerd hoofdsponsor van dit unieke evenement.

Laatste uitslagen