Trio-competitie

Deelnameformulier

Ook dit jaar is er weer de TRIO-COMPETITIE. Bij de trio-competitie is het de bedoeling dat een groep van 3 deelnemers zo min mogelijk strafpunten haalt. Per week wordt de score van het trio bepaald door het strafpuntengemiddelde te berekenen van de drie individuele keurders. Om deel te nemen aan de trio-competitie hoeft er dus niet dubbel gekeurd te worden, je hoeft enkel de naam van het trio te vermelden op je deelnameformulier. Hiervoor is een extra regel opgenomen op het deelnameformulier. Deelname aan meerdere trio's is niet mogelijk. Er zijn geen regels verbonden aan de triosamenstelling (aantal junioren, senioren of VLAGE-deelnemers). De uitslag van de zesde en laatste reguliere keuring wordt net zoals de individuele keuring niet bekend gemaakt. De soortenkennis (eerste 60 tulpen) telt ook als een keuring mee. Het trio dat over de vijf beste keuringen de minste strafpunten heeft, wint het eindklassement.